Członkowie

Zarząd:

ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel (prezes)
ks. dr hab. Adam Kubiś, prof. KUL (wiceprezes)
ks. prof. dr hab. Stefan Szymik MSF (sekretarz)
ks. dr Krzysztof Napora SCJ (skarbnik)


Komisja rewizyjna:

ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz
dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL


Członkowie założyciele:

ks. Tomasz Bąk
ks. Henryk Drawnel SDB
ks. Dariusz Dziadosz
ks. Marcin Kowalski
ks. Adam Kubiś
Krzysztof Mielcarek
ks. Krzysztof Napora SCJ
ks. Hubert Ordon SDS
ks. Andrzej Piwowar
ks. Stefan Szymik MSF
ks. Antoni Tronina
ks. Henryk Witczyk
ks. Mirosław Wróbel
ks. Arnold Zawadzki
ks. Marcin Zieliński


Członkowie wspierający:
ks. Marcin Biegas
ks. Mariusz Szmajdziński