Członkowie

Zarząd:

ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel (prezes)

ks. dr hab. Adam Kubiś (wiceprezes)

ks. prof. dr hab. Stefan Szymik (sekretarz)

ks. dr Krzysztof Napora (skarbnik)


Komisja rewizyjna:

ks. dr hab. Dariusz Dziadosz, prof. KUL

p. Dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL

ks. dr hab. Andrzej Piwowar, prof. KUL


Członkowie założyciele:

1. ks. Bąk, Tomasz

2. ks. Drawnel, Henryk

3. ks. Dziadosz, Dariusz

4. ks. Kowalski, Marcin

5. ks. Kubiś, Adam

6. p. Mielcarek, Krzysztof

7. ks. Napora, Krzysztof

8. ks. Ordon, Hubert

9. ks. Piwowar, Andrzej

10. ks. Szymik, Stefan

11. ks. Tronina, Antoni

12. ks. Witczyk, Henryk

13. ks. Wróbel, Mirosław

14. ks. Zawadzki, Arnold

15. ks. Zieliński, Marcin