Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Biblistyki
„Verbum Sacrum”

Stowarzyszenie zrzesza byłych i obecnych pracowników Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie oraz absolwentów i obecnych studentów specjalizacji teologia biblijna w tej Sekcji.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i koordynacja działań, które mają na celu uprawianie biblistyki o charakterze naukowym i popularyzację jej wyników.